Pravidla hry a web

Pravidla hry

Tato pravidla jsou dodatkem k Všeobecným obchodním podmínkám. V případě zablokování účtu nebo ověření, co je povoleno a co není, bys měl/a nahlédnout také do Všeobecných obchodních podmínek, zejména do §7.

Pokus o obcházení pravidel bude považován za porušování pravidel a podle toho bude také potrestán. Všechna pravidla platí i pro hráče, kteří chtějí smazat účet, nebo už ho mažou.

  § 1 Účet

  • §1.1. Každý hráč může vlastnit nebo hrát pouze jeden účet. Přihlášení se přes heslo na účet jiného hráče je porušení pravidel a bude potrestáno.
  • §1.2. Majitelem účtu je ten, komu patří e-mail, na který je účet registrován. Pokud chcete změnit registrační e-mailovou adresu, můžete tak učinit sami (Profil -> Email -> Potvrďte heslem -> Uložit). V případě pochybností o vlastníkovi účtu má administrátor právo zeptat se na registrační e-mail a další údaje k účtu. (To znamená, že administrátor se může zeptat hráčů na registrační e-mail a případné další údaje známé jen majiteli účtu). Morana Tým se vás nikdy nebude ptát na heslo k účtu!
  • §1.3. Předání hesla jinému hráči je porušení pravidel a bude potrestáno. Účty, které jsou propojené zastupováním nebo hrané ze stejného počítače, nesmí mít stejné heslo, jinak můžou být považovány za multiúčet.
  • §1.4. Každý hráč má právo určit 1 zástupce, kteří mohou spravovat hráčův účet v době jeho nepřítomnosti a musí ho hrát ve prospěch majitele účtu. Dlouhodobé zastupování účtu bez přihlašování majitele účtu je povolené maximálně po dobu 14 dnů. Jakákoli předvídaná absence delší než týden musí být nahlášena administrátorovi majitelem účtu ještě před odjezdem.
  • §1.5. Hráči používající stejný počítač, kteří chtějí používat účet toho druhého, musí použít funkci zástupce.
  • §1.6. Majitel účtu je zodpovědný i za chování zástupce. Neexistuje možnost vymáhaní úhrad za škody způsobené zástupcem. V případě, že ostatní hráči byli např. uraženi, může být potrestán majitel účtu i jeho zástupce.
  • §1.7. Pokud někdo vnikne na něčí účet a způsobí škodu, neexistuje možnost vymáhání škody. Je to věc majitele jak si chrání své přístupové údaje.
  • §1.8. Je zakázané jakýmkoliv způsobem zveřejňovat důvěrné informace.

  § 2 Interakce mezi hráči

  • §2.1. Každý účet musí být hrán pro svůj vlastní prospěch a nesmí sloužit pouze jako podpora pro jiný existující účet. Veškeré přesuny surovin, útoky a přebírání vesnic jsou nyní hlídány systémem.

  § 3 Netiketa

  • §3.1. Nákup a prodej jednotek, surovin, vesnic, služeb nebo účtů je zakázaný (za peníze...). To se také týká času investovaného do účtu.
  • §3.2. Hráči jsou povinni chovat se slušně. Urážky, zneucťování/hanobení a jiné nevhodné chování na jakémkoli místě ve hře (zprávy, profil, názvy vesnic, alianční fórum atd.) nebudou tolerovány a budou potrestány.
  • §3.3. Veškerá komunikace ve hře musí být v češtině, slovenštině nebo angličtině. To se týká i názvů vesnic, profilů účtů a aliancí.
  • §3.4. Vydírání je zakázané. Vyjednávání započaté slabším hráčem, který se snaží urovnat konflikt, není hodnoceno jako vydírání. Požadavek surovin za mír není považováno jako vydírání. Vyhrožování zničením ve hře apod. není proti pravidlům hry. Vyhrožování týkající se reálného života je přísně trestáno.
  • §3.5. Jakékoli reklamy, spam (příspěvky obsahující smajlíka nebo krátká slova...ú a řetězové dopisy jsou zakázané. Totéž platí i pro referenční odkazy v profilu.
  • §3.6. Jakékoliv poškozování hry (posílat nesmyslné dlouhé zprávy, mít nesmyslné dlouhé podpisy...) je zakázané a bude trestáno. 
  • §3.7. Zveřejňování necenzurovaných bitevních reportů ve hře nebo na fóru bez souhlasu obou zúčastněných stran je zakázané. To platí i pro zveřejňování zpráv nebo e-mailů ostatních hráčů, administrátora a pro zveřejňování jakýchkoli osobních údajů hráčů či Morana Týmu.
  • §3.8. Je zakázané nutit či navádět hráče ke smazání účtu, nastavení zástupu, předání hesla nebo porušování pravidel. Totéž se týká i požadování zástupu před vstupem do aliance.
  • §3.9. Vydávání se za členy Morana Týmu nebo jejich známé, používání vulgárních, nemorálních nebo politicky nevhodných jmen účtů či aliancí je zakázané a může být trestáno i okamžitým smazáním účtu.

  § 4 Nástroje a chyby

  • §4.1. Využívání chyb ve hře je zakázané a bude trestáno.
  • §4.2. Používání robotů, skriptů a podobných nástrojů, které automatizují hru či mění herní plochu je zakázané. Hra se smí hrát pouze v běžném prohlížeči, který nebyl speciálně upraven pro hraní Morany. Výjimkou jsou grafické balíčky.
  • §4.3. Hráč je povinen okamžitě nahlásit nalezenou chybu.
  • §4.4. Morana Tým neodpovídá za poškození počítače (mobilu, tabletu...) způsobené hrou. Každý hráč hraje na svoje vlastní riziko.

  § 5 Web a fórum

  • §5.1 Uživatelé jsou povinni chovat se slušně. Urážky, zneucťování/hanobení a jiné nevhodné chování na jakémkoli místě na webu (komentáře, fórum...) nebudou tolerovány a budou potrestány.
  • §5.2. Je zakázáno spamovat jakoukoliv formou web a fórum (opakováním vkládáním stejných příspěvků, příspěvků obsahující pouze smajlíky nebo krátká slova, reklamou...)
  • §5.3. Uživatelé jsou povinny před položením otázky (nahlášení bugu..) prohlídnou si fórum a nápovědu, jestli tam nenajde odpověď.
  • §5.4. Veškerá komunikace ve hře musí být v češtině, slovenštině nebo angličtině.

  § 6 Aukce, soutěže, akce

  • §6.1 Administrátoři mají právo vyřadit kohokoliv (musí udat důvod) ze soutěží, aukcí a akcí.
  • §6.2. Je zakázáno používat roboty při aukcích a soutěžích.

  § 7 Administrativní předpisy

  • §7.1. V případě porušení pravidel hry rozhodují o trestu administrátor hry. Suroviny, budovy, vesnice nebo jednotky ztracené během blokace účtu nebudou vráceny. Hráči nemají nárok na vrácení či náhradu za bonusy (akce). Morana Tým nesděluje informace o hráčích či o jejich banu a trestu jiným osobám než majiteli účtu.
  • §7.2. Účty, které porušují pravidla a mají populaci menší než 120, nebo účty, které porušují pravidla obzvlášť závažným způsobem, můžou být smazány okamžitě bez předchozího varování či blokace.
  • §7.3. Řešit herní prohřešky je možné pouze s administrátorem prostřednictvím podpory hry (morana.g6@gmail.com) nebo poštou ve hře (u malý přestupků které jsou řešeny např. odebráním surovin) . Je zakázáno řešit prohřešky jinou formou. Hráč je povinen řešit problém aktivně a bez zdržování a po celou dobu komunikovat slušně a pravdivě.
  • §7.4. Zjistí-li hráč, že někdo porušuje pravidla (vulgární zprávy, využívání chyby...), je povinen to nahlásit administrátorovi. V případě, že to nenahlásíte prorušujete pravidla hry a můžete za to být potrestáni.
  • §7.5. Morana Tým si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla hry. Pokud budou pravidla hry nějak zásadně změněny dozvíte se to na hlavní stránce webu hry (http://morana-web.g6.cz).
  • §7.6. Hráč je povinen sledovat aktuální pravidla hry a řídit se jimi.
  • §7.7. Jestliže jedno z těchto pravidel přestane být platným, zůstává zbytek pravidel nedotčen a jsou i nadále platná. Administrátor je povinen neplatná pravidla nahradit platnými.Tato vstoupí v platnost bez prodlení a můžou být použita i na účty blokované před zveřejněním upravených pravidel.
  • §7.8. O trestu rozhodují administrátoři hry. Trest hry dají vždy administrátoři takový, jaký uznají za vhodný. Žádné tabulky trestů neexistují.
  • §7.9. Morana Tým si vyhrazuje právo na možnost pořizování záznamů z procházení naších webu (http://morana.g6.czhttp://morana-web.g6.czhttp://morana-napoveda.g6.cz) a možnost pořizovat údáje o přístroji, na které jsou naše webové stránky prochízeny (IP adresu, operační systém, prohlížeč, popř. používané programy...). Morana Tým se zavazuje, že zjištěné informace bude používat pouze pro účely prospěšné hře a nebude je dále šířit.
  • §7.10. Založením účtu ve hře nebo na webu uživatel souhlasí s pravidly hry.


  Závěrem je třeba napsat že co není zakázáno není automaticky povoleno. Chovejte se slušně a nebudete mít problémy.

   

   

   

   

  Původní verze od Travinu, upravil Michal Netolický.